Dane federacji

Polska Federacja Kyokushin Karate (w skrócie PFKK)
zarejestrowana jako Związek Sportowy
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000238287

Numer konta:
ING Bank Śląski 13 1050 1764 1000 0023 1384 8588

Zarząd PFKK:

Bogusław Jeremicz - Prezes
Artur Wilento - wicePrezes
Andrzej Sawicki - Sekretarz
Janusz Drywa - członek Zarządu
Tadeusz Koziarz - członek Zarządu